Klient: Městská část Praha 6

Charakteristika služeb poskytnutých uchazečem:
- zpracování a projednání podnikatelského záměru včetně projednání možných variant financování, jejich vyhodnocení a projednání v odborných a politických orgánech MČ Prahy 6
- příprava a organizace obchodní veřejné soutěže na výběr strategického partnera
- návrh a projednání smluvních vztahů se strategickým partnerem