Klient: K-A.L.D., s.r.o

Charakteristika služeb poskytnutých uchazečem:
- konzultace a poradenství v přípravné fázi projektu
- ekonomické poradenství a vyhodnocení variant rozvoje projektu
- komplexní Project management přípravných projekčních fází projektu