Klient: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rozsah činnosti:
Konzultace a poradenství související se změnou sídla společnosti
Zpracování a projednání studie proveditelnosti