Rozsah činnosti:
Konzultace a poradenství v případné fázi projektu
Project management realizační části projektu
Technický dozor investora