Rozsah činnosti:
Konzultace a poradenství fázi projektu při zpracování investičního záměru (metodika MŠMTa MF)
Zpracování a projednání financování investičního záměru
Kompletní project management přípravné a realizační fáze projektu