Klient: SKANSKA CZ a.s.

Charakteristika služeb poskytnutých uchazečem:
- veřejnoprávní projednání administr. Komplexu