Klient: SKANSKA CZ a.s. /ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s.

Charakteristika služeb poskytnutých uchazečem:
- engeneering – veřejnoprávní projednání centrály ČSOB